jobs.pymi.vn - Python jobs in VietNam http://jobs.pymi.vn 2018-08-15T17:10:13Z Tìm việc Python tại Việt Nam PyFML Team CGia N.cứu & P.triển Trí Tuệ Nhân Tạo AI @ VPBank Securities,Ha Noi - Wage: 500 - 1,000 USD 2018-08-15T17:10:13Z tag:jobs.pymi.vn,2018-08-15:/jobs/1988/ 500 - 1,000 USD VPBank Securities System Engineer (Cloud Biz) @ VNG Corporation,Ho Chi Minh - Wage: 800 - 2,500 USD 2018-08-15T17:10:13Z tag:jobs.pymi.vn,2018-08-15:/jobs/1987/ 800 - 2,500 USD VNG Corporation Python Developer (HTML5, CSS) @ BAVE (B-TEK),Ha Noi - Wage: Thương lượng 2018-08-15T17:10:13Z tag:jobs.pymi.vn,2018-08-15:/jobs/1989/ Thương lượng BAVE (B-TEK) IT Manager ERP System (Python) @ Giant International,Ho Chi Minh - Wage: Thương lượng 2018-08-15T17:10:13Z tag:jobs.pymi.vn,2018-08-15:/jobs/1990/ Thương lượng Giant International Backend/ Blockchain Dev (PHP/ Python) @ MOR,Ho Chi Minh - Wage: 700 - 1,300 USD 2018-08-15T17:10:13Z tag:jobs.pymi.vn,2018-08-15:/jobs/1984/ 700 - 1,300 USD MOR Senior Full-stack (Scala, Python, Ruby) @ AXON,Ho Chi Minh - Wage: Thương lượng 2018-08-15T17:10:13Z tag:jobs.pymi.vn,2018-08-15:/jobs/1986/ Thương lượng AXON BI Analyst (Python,MySQL) @ Pharmacity,Ho Chi Minh - Wage: Thương lượng 2018-08-15T17:10:13Z tag:jobs.pymi.vn,2018-08-15:/jobs/1985/ Thương lượng Pharmacity Full-Stack Engineer (PHP, Python, Ruby) @ AXON,Ho Chi Minh - Wage: Thương lượng 2018-08-15T17:10:13Z tag:jobs.pymi.vn,2018-08-15:/jobs/1983/ Thương lượng AXON Python Developer @ Compliy,Ho Chi Minh - Wage: Thương lượng 2018-08-15T17:10:13Z tag:jobs.pymi.vn,2018-08-15:/jobs/1982/ Thương lượng Compliy 02 Backend developer (Python/Nodejs) @ Midas Protocol,Ha Noi - Wage: 800 - 1,500 USD 2018-08-15T17:10:13Z tag:jobs.pymi.vn,2018-08-15:/jobs/1981/ 800 - 1,500 USD Midas Protocol Python Developer (PostgreSQL, AWS) @ AnyMind Group,Ho Chi Minh - Wage: 1,000 - 2,500 USD 2018-08-15T17:10:13Z tag:jobs.pymi.vn,2018-08-15:/jobs/1980/ 1,000 - 2,500 USD AnyMind Group (Senior) Data Engineer (Python, AWS) @ MISFIT,Ho Chi Minh - Wage: Thương lượng 2018-08-15T17:10:13Z tag:jobs.pymi.vn,2018-08-15:/jobs/1979/ Thương lượng MISFIT Web Developer (Python, .NET, PHP) ~$1200 @ Foody Corporation,Ho Chi Minh - Wage: Up to $1200 2018-08-15T17:10:13Z tag:jobs.pymi.vn,2018-08-15:/jobs/1978/ Up to $1200 Foody Corporation 10 Junior/Senior Big Data Software Engineers @ CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM FPT,Viet Nam - Wage: Up to $1,600 2018-08-15T17:10:13Z tag:jobs.pymi.vn,2018-08-15:/jobs/1977/ Up to $1,600 CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM FPT Developer in Test (Java, .NET, Python) @ LogiGear Vietnam,Ho Chi Minh - Wage: Thương lượng 2018-08-15T17:10:13Z tag:jobs.pymi.vn,2018-08-15:/jobs/1976/ Thương lượng LogiGear Vietnam