jobs.pymi.vn - Python jobs in VietNam http://jobs.pymi.vn 2017-10-17T14:34:58Z Tìm việc Python tại Việt Nam PyFML Team Python Developer - Up to 2000$ @ VNDIRECT,Ha Noi - Wage: Thương lượng 2017-10-17T14:34:58Z tag:jobs.pymi.vn,2017-10-17:/jobs/1370/ Thương lượng - %!s(MISSING) VNDIRECT IT Solution Staff @ Công ty TNHH Yusen Logistics (Viet Nam),Hồ Chí Minh - Wage: Thương lượng 2017-10-17T14:34:58Z tag:jobs.pymi.vn,2017-10-17:/jobs/1367/ Thương lượng - %!s(MISSING) Công ty TNHH Yusen Logistics (Viet Nam) Full-stack web dev (ReactJS, Python) @ Tradably,Others - Wage: Thương lượng 2017-10-17T14:34:58Z tag:jobs.pymi.vn,2017-10-17:/jobs/1369/ Thương lượng - %!s(MISSING) Tradably System Admin @ Titan Technology Corporation,Ho Chi Minh - Wage: Thương lượng 2017-10-17T14:34:58Z tag:jobs.pymi.vn,2017-10-17:/jobs/1368/ Thương lượng - %!s(MISSING) Titan Technology Corporation Data Engineer (SQL, PostgreSQL, Python) @ Deliveree On-demand Logistics (southeast Asia),Ho Chi Minh - Wage: Thương lượng 2017-10-17T14:34:58Z tag:jobs.pymi.vn,2017-10-17:/jobs/1366/ Thương lượng - %!s(MISSING) Deliveree On-demand Logistics (southeast Asia) Lập Trình Viên Odoo (OpenERP) @ SolarBK,Hồ Chí Minh - Wage: 10,000,000 - 20,000,000|VND 2017-10-17T14:34:58Z tag:jobs.pymi.vn,2017-10-17:/jobs/1365/ 10,000,000 - 20,000,000|VND - %!s(MISSING) SolarBK IT DevOps Specialist @ Công ty Tài Chính Cổ Phần Điện Lực (EVN Finance),Hồ Chí Minh - Wage: Thương lượng 2017-10-17T14:34:58Z tag:jobs.pymi.vn,2017-10-17:/jobs/1361/ Thương lượng - %!s(MISSING) Công ty Tài Chính Cổ Phần Điện Lực (EVN Finance) QA Automation Engineer (above 14m VND) @ Emotiv Technology Vietnam,Ha Noi - Wage: Above 14m vnd 2017-10-17T14:34:58Z tag:jobs.pymi.vn,2017-10-17:/jobs/1362/ Above 14m vnd - %!s(MISSING) Emotiv Technology Vietnam Developer (.net, Python. PHP,..) @ CÔNG TY CP GIÁO DỤC TINH VÂN - TINHVAN EDUCATION (TVE),Hà Nội - Wage: 8 - , - 0 - 0 - 0 - , - 0 - 0 - 0 - | - 1 - 5 - , - 0 - 0 - 0 - , - 0 - 0 - 0 - - V - N - D 2017-10-17T14:34:58Z tag:jobs.pymi.vn,2017-10-17:/jobs/1364/ 8 - , - 0 - 0 - 0 - , - 0 - 0 - 0 - | - 1 - 5 - , - 0 - 0 - 0 - , - 0 - 0 - 0 - - V - N - D - %!s(MISSING) CÔNG TY CP GIÁO DỤC TINH VÂN - TINHVAN EDUCATION (TVE) Lập Trình Python @ NIVASOFTWARE,Hà Nội - Wage: 7 - , - 0 - 0 - 0 - , - 0 - 0 - 0 - | - 1 - 0 - , - 0 - 0 - 0 - , - 0 - 0 - 0 - - V - N - D 2017-10-17T14:34:58Z tag:jobs.pymi.vn,2017-10-17:/jobs/1363/ 7 - , - 0 - 0 - 0 - , - 0 - 0 - 0 - | - 1 - 0 - , - 0 - 0 - 0 - , - 0 - 0 - 0 - - V - N - D - %!s(MISSING) NIVASOFTWARE Developer (.net, Python. PHP,..) 400-700$ @ CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG TINH VÂN - TINHVAN TELECOM (TVT),Hà Nội - Wage: 1 - 2 - , - 0 - 0 - 0 - , - 0 - 0 - 0 - | - 1 - 5 - , - 0 - 0 - 0 - , - 0 - 0 - 0 - - V - N - D 2017-10-17T14:34:58Z tag:jobs.pymi.vn,2017-10-17:/jobs/1360/ 1 - 2 - , - 0 - 0 - 0 - , - 0 - 0 - 0 - | - 1 - 5 - , - 0 - 0 - 0 - , - 0 - 0 - 0 - - V - N - D - %!s(MISSING) CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG TINH VÂN - TINHVAN TELECOM (TVT) Odoo Developer (ERP, Python) @ Trobz,Ho Chi Minh - Wage: Thương lượng 2017-10-17T14:34:58Z tag:jobs.pymi.vn,2017-10-17:/jobs/1359/ Thương lượng - %!s(MISSING) Trobz Cloud Software Engineer (Python - 02) @ Emotiv Technology Vietnam,Ha Noi - Wage: 500 - 1,500 USD 2017-10-17T14:34:58Z tag:jobs.pymi.vn,2017-10-17:/jobs/1358/ 500 - 1,500 USD - %!s(MISSING) Emotiv Technology Vietnam Data Engineer (Data Science team) @ ZALORA Group,Ho Chi Minh - Wage: 1,000 - 2,000 USD 2017-10-17T14:34:58Z tag:jobs.pymi.vn,2017-10-17:/jobs/1355/ 1,000 - 2,000 USD - %!s(MISSING) ZALORA Group IoT Technical Lead - Up to $5K @ Inspectorio,Ho Chi Minh - Wage: Up to 5,000 usd 2017-10-17T14:34:58Z tag:jobs.pymi.vn,2017-10-17:/jobs/1356/ Up to 5,000 usd - %!s(MISSING) Inspectorio